Veronica filiformis in Denmark

Species name:Veronica filiformis
Family:Plantaginaceae
Group:Angiosperms
Common names:Tråd-ærenpris
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1934
Type of introduction:Intentional
Distribution details:Caucasus, Armenia, E. Pontian mountains
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Grown in the Botanical Garden 1800.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Hansen, A. & Pedersen, A. 1959. Noter om dansk flora og vegetation 1-11. Flora og Fauna 65: 73-97
 • Hansen, A. & Pedersen, A. 1960. Noter om dansk flora og vegetation. 12-16. Flora og Fauna 66: 33-50
 • Hansen, A. 1955. Veronica filiformis Sm. og dens optræden i Danmark. Bot. Tidsskr. 52: 61-64
 • Hansen, A. 1957. Noter om danske planter. 1-7. Bot. Tidsskr. 53: 318-325
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jørgensen, A.E. 1984. Charlottenlund Skov - om floraen i en bynær lystskov. URT 8: 113-120
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Lyck, G. & Madsen, H.E.S. 1988. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium.
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 29. Bot. Tidsskr. 59: 1-140
 • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations