Tanacetum parthenium in Denmark

Species name:Tanacetum parthenium
Family:Asteraceae
Group:Angiosperms
Common names:Matrem
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Intentional
Distribution details:SE-part
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Introduced as a medicinal plant or medicinal herb. introduced as a medicinal plant or medicinal herb, perhaps as early af 1244 where it is described by the danish doctor Henrik Harpestreng. Perhaps also introduced along with gras seeds from where it has spread and naturalized. In Norway it was introduced as an medicinal plant, but has since been identified in ballast soil and is often used as a ornamental garden plant.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Faurholdt, N. & Løjtnant, B. 1990. Interessante levende fortidsminder på Østsjælland. URT 14: 120-125
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Hedal, S. 1987. Naturhistoriske minder fra en svunden tid. URT 11: 20-25
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Jørgensen, A.E. 1984. Charlottenlund Skov - om floraen i en bynær lystskov. URT 8: 113-120
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (eskl. Hieracium og Taraxacum). TBU nr. 28. Bot. Tidsskr. 57: 81-289
 • Prehn, B. & Christiansen, H.G. 1994. Gamle kulturplanter ved de vestsjællandske landbykirkegårde. URT 18: 74-80
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations