Phasianus colchicus in Poland

Species name:Phasianus colchicus
Family:Phasianidae
Group:Birds
Common names:Bażant
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:1567
Year of first report:1567
Type of introduction:Intentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Very common
Invasiveness:Potentially invasive
Impact:Competition, Disease transmission, Genetic
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Bijlsma R.G., Hill D. w: Hagemeijer E.J.M., Blair M.J. (red) 1997 The EBCC Atlas of European Breeding Birds., 218-219, T & A.D. Poyser, London
 • Glutz v. Blotzheim U.N., Bauer K., Bezzel E. 1973 Handbuch der Vögel Mitteleuropas 5., 322-372, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main
 • GUS 2007 Ochrona środowiska 2007., 331, Główny Urząd Statystyczny. Warszawa
 • GUS 2009 Ochrona środowiska 2009., 332, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Kamieniarz R. 1990 Bażant w Polsce. Wczoraj, dziś i jutro cz. I., Łow. pol., 10, 10-11
 • Kamieniarz R. 1990 Bażant w Polsce. Wczoraj, dziś i jutro cz. II., Łow. pol., 11, 8-10
 • Kamieniarz R. 1996 Ostatnia ostoja cietrzewia na nizinach zachodniej Polski., Łow. pol., 5, 20-21
 • Kamieniarz R. 1999 Sytuacja bażanta w Polsce w latach 1990-1997. w: Kubiak S. (red.) Zwierzyna drobna jako element bioróżnorodności środowiska przyrodniczego., 145-151, Oficyna Wyd. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek
 • Kamieniarz R. 2002 Cietrzew., 1-120, Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin
 • Kamieniarz R. 2005 Przybysz z Azji., Łow. pol., 10, 12-13
 • Koehler W. 1962 Wprowadzenie bażanta do Polski, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, XVIII, 3, 26-30
 • Komenda E. 1986 Czy bażant zagraża cietrzewiowi?, Łow. pol., 3, 26
 • Krupka J. 1989 Bażant łowny - Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758). w: (red.) Krupka J. Łowiectwo., 252-257, PWRiL, Warszawa
 • Melosik M. 1983 Gdzie można hodować bażanta, Łow. pol., 2, 4-5
 • Pielowski Z. 1984 Bażant – w łowisku i hodowli, Łow. pol., 6, 10-13
 • Pielowski Z., Kamieniarz R., Panek M. 1993 Raport o zwierzętach łownych w Polsce, 24-25, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa
 • Rudecka I. 1987 Wpływ pokarmu na przeżywalność i rozmieszczenie bażanta, Łow. pol., 08-lip, 16
 • Solarz W. 2008 Bażant Phasianus colchicus Linnaeus, 1758. w: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.); Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski., Wyd. internetowe. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
 • Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany., 281-282, PTPP "pro Natura", Wrocław
 • Walasz K. (red.). 2000 Atlas ptaków zimujących Małopolski., 270-272, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Kraków
 • Walewski W., Konarski S. 1957 Bażanty., PWRiL Warszawa
New search Term explanations