Conyza canadensis in Denmark

Species name:Conyza canadensis
Family:Cucurbitaceae
Group:Angiosperms
Common names:Canadisk bakkestjerne
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas, Grass and heathlands
Time of introduction:
Year of first report:1821
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Introduced as contaminant of seed corn, field or garden seeds. Spreads via gravel for railroads and private use. Also through grain/seeds.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Hammer, E. 1993. Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens DC.) stod af toget i Århus. - Lidt om floraen på gudsbaneterrænet og havnen. Gejrfuglen 29: 44-47
 • Hansen, A. 1977. Nye bidrag til Læsø's flora. URT 1: 87-88
 • Hansen, A. 1988. Floristiske meddelelser. Sammenstilling af fund især fra 1986 og 1987. URT 12: 76-81
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Pedersen, A. 1955. Indslæbte planter ved jernbanerne. Flora og Fauna 61: 81-109
 • Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (eskl. Hieracium og Taraxacum). TBU nr. 28. Bot. Tidsskr. 57: 81-289
 • Pedersen, A. 1986. Canadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis), pionér på ny biotop. URT 10: 43-47
 • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
 • Tutin, T.G. et al., red 1964-1980. Flora Europaea 1-5. Cambridge University Press, Cambridge
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
 • Wiinstedt, K. 1940. Danske Jernbaneplanter. Bot. Tidsskr. 45: 195-199
New search Term explanations