Phalaris paradoxa in Denmark

Species name:Phalaris paradoxa
Family:Poaceae
Group:Angiosperms
Common names:Stak-glansfrø
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1894
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:Mediterranean, NE-part of Africa
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1974. Gramineernes udbredelse i Danmark. Ikke-naturaliserede arter. TBU nr. 39b. Bot. Tidsskr. 68: 345-357
  • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Wiinstedt, K. 1941. De i Danmark Fundne Phalaris-Arter. Bot. Tidsskr. 45: 413-415
New search Term explanations