Monoporeia affinis (Pontoporeiidae, Arthropods)

Common names:Pontoporeja czarnooka (PL)
Synonymes:Pontoporeia affinis
Habitats:
Resources: Google image search
New search Term explanations
Country Introduction year Status Frequency Invasiveness
Poland (PL) Not known Not known Not known

Invasiveness

Invasiveness legend

Frequencies

Frequency legend