Amaranthus albus in Poland

Species name:Amaranthus albus
Family:Amaranthaceae
Group:Angiosperms
Common names:Szarłat biały
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Not known
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Very common
Invasiveness:Not known
Impact:Not known
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Frey A. 1974 Rodzaj Amaranthus L. w Polsce, Fragm. Flor. Geobot., 20, 2, 143-201
  • Michalak S. 1970 Flora synantropijna miasta Opola., Rocz. muz., 4, 1-179
  • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1987 Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. , Stud. Nat. Ser. A., 30, 1-182
  • Schube T. 1925 Die wichtigsten Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefasspflanzenwelt in den Jahren 1919-1924., Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult., 97, 75-81
  • Schultz R. 1911. Notatka w: Bericht u. D. wiss. Vevr. Auf d. 49 Jahresvers. , In Insterb. Am 8 Okt., sowie u. Die Tatigk. D. Preuss. Bot. im Wirt. 1909/1910
  • Trzebiński J. 1930 Rzadkie lub zawleczone rośliny w Polsce, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 7, 2, 81-86
  • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995 Eośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań, 4, 229
New search Term explanations