Acer negundo in Poland

Species name:Acer negundo
Family:Aceraceae
Group:Angiosperms
Common names:Klon jesionolistny
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Not known
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Very common
Invasiveness:Invasive
Impact:Competition
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Ferchmin M. 1979 Rola drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych Puszczy Kampinoskiej., Rocz. Dendr., 32, 53-67
  • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996 Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). , Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot., 28, 1-170
  • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997 (npbl) Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych., Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
  • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997 Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego., Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM, 6, 1-216
  • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego, Fragm. Flor. Geobot., 27, 1-2, 51-131
  • Trzcińska-Tacik H. 1979 Flora synantropijna Krakowa, Rozpr. habilitacyjne UJ, 32, 1-213
  • Urbański J. 1958 Materiały do znajomości flory synantropijnej miastaPoznania., Bad. Fizjogr. nad polską zach., 4, 245-251
  • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995 Eośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań, 4, 229
New search Term explanations