Veronica peregrina subsp. peregrina in Poland

Species name:Veronica peregrina subsp. peregrina
Family:Plantaginaceae
Group:Angiosperms
Common names:Przetacznik obcy
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:1854
Year of first report:1854
Type of introduction:Not known
Distribution details:
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Not known
Invasiveness:Not known
Impact:Competition
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Sudnik-Wójcikowska B. 1987 Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku., 1, 2, (1) 242, (2) 435, Wydawnictwa UW, Warszawa
  • Tacik T., Trzcińska-Tacik H. 1963 Rodzaj Veronica L. W: Flora polska, 10, PWN, Warszawa-Kraków
  • Trzcińska-Tacik H. 1979 Flora synantropijna Krakowa, Rozpr. habilitacyjne UJ, 32, 1-213
  • Uechritz R. 1965 Nachtrage zur Flora Schlesiens. V., Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb., 7, 72-105
  • Zając M. 1992 Stosunki geobotaniczne południowej części Kotliny Oświęcimskiej i zachodniej części Pogórza Śląskiego. Cz. IV. Antropogeniczne przemiany flory, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot., 24, 57-70
  • Zając M., Zając A. 1990 Nowy kenofit w Polsce - Veronica peregrina L., Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot., 21, 145-150
New search Term explanations