Tanacetum parthenium in Poland

Species name:Tanacetum parthenium
Family:Asteraceae
Group:Angiosperms
Common names:Wrotycz maruna
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:1550
Year of first report:1550
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Not known
Invasiveness:Not known
Impact:Not known
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997 (npbl) Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych., Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
  • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997 Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego., Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM, 6, 1-216
  • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995 Eośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań, 4, 229
New search Term explanations