Scutellaria altissima in Denmark

Species name:Scutellaria altissima
Family:Lamiaceae
Group:Angiosperms
Common names:Høj skjolddrager
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Mixed conifer/broadleaf forest, Temperate broadleaf forest
Time of introduction:
Year of first report:1867
Type of introduction:Intentional
Distribution details:SE-part, Italy+I587
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
  • Pedersen, A. 1969. Labiaternes og Verbenaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 37. Bot. Tidsskr. 64: 285-379
  • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations