Scorzonera hispanica in Denmark

Species name:Scorzonera hispanica
Family:Asteraceae
Group:Angiosperms
Common names:Have-skorsonér
Synonymes:
Habitats:Disturbed areas, Grass and heathlands
Time of introduction:
Year of first report:1887
Type of introduction:Intentional & unintentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Lange, J. 1959-1961. Ordbog over Danmarks plantenavne I-III. D.S.L., Munksgaard, København
  • Larsen, E. 1977. Balkanflora - i Gedser. URT 1: 5-8
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (eskl. Hieracium og Taraxacum). TBU nr. 28. Bot. Tidsskr. 57: 81-289
  • Wind, P. 1985. Botaniske ekskursioner. Kalvebod Skydeterræn og Koklapperne. 16.06.1984. URT 9: 28-29
New search Term explanations