Digitalis purpurea in Poland

Species name:Digitalis purpurea
Family:Scrophulariaceae
Group:Angiosperms
Common names:Naparstnica purpurowa
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:1809
Year of first report:1809
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Not known
Impact:Competition
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Bukowiecki H. 1950 Rośliny lecznicze w Karkonoszach, Acta Pol. Pharm., 7, 2, 208-211
 • Cyunel E. 1965 Występowanie Digitalis purpurea L. w Polsce, Fragm. Flor. Geobot., 11, 3, 357-362
 • Fiek E. 1881 Flora von Schlesien, 571, Breslau, Verlag J. U. Kern
 • Hantz J. 1993 Digitalis purpurea (Scrophulariaceae) w Polsce, Fragm. Flor. Geobot., 38, 2, 687-696
 • Hereźniak J. 1993 Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska, Monogr. Bot., 75, 1-368
 • Ossowski A. 1931 Badania nad geograficznym rozmieszczeniem naparstnicy czerwonej (Digitalis purpurea L.) w Polsce, Wiad. Farm., 58, 30, 433-437
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 1999 Prawnie chronione gatunki roślin naczyniowych w Polsce, Wyd. Multico
 • Piotrowska H. 1966 Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu, Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-Przyr. Pr., 30, 4, 1-283
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997 Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego., Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM, 6, 1-216
 • Radwańska-Paryska Z. 1950 Naparstnica purpurowa, nowy składnik flory Tatr, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 22, 2, 681-688
 • Rostański K. 1977 Flora i roślinność synantropijna w Karkonoskim Parku Narodowym, Pr. Karkon. Tow. Nauk. Jelenia Góra, 9, 1-29
 • Rumińska A. 1973 Rośliny lecznicze, 268-293, PWN, Warszawa
 • Schube T. 1903 Die Verbreitung der Gefasspflanzen in Schlesien, Breslau
 • Wożakowska-Natkaniec H. 1985 Populacje Digitalis purpurea L., Acta Univ. Wratislav. 637. Pr. Bot., 28, 55-78
New search Term explanations