Rumex bucephalophorus in Denmark

Species name:Rumex bucephalophorus
Family:Polygonaceae
Group:Angiosperms
Common names:Krumpigget skræppe
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1883
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:Mediterranean, N-part of Africa, Macaronesia
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Jensen, C.O.E. & Hansen, A. 1960. Floristiske meddelelser. "Korkfloraen" ved Pedersborg, Sorø 1951-1963. Bot. Tidsskr. 60: 129-132
  • Jonsell, B., red. 2000. Flora Nordica. Vol. 1. Lycopodiaceae to Polygonaceae. The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy og Sciences., Stockholm
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
New search Term explanations