Bryonia alba in Denmark

Species name:Bryonia alba
Family:Cucurbitaceae
Group:Angiosperms
Common names:Enbo galdebær
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Agricultural areas
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Intentional
Distribution details:C- & S-part
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Hansen, A. 1951. Udbredelsen af Caprifoliaceae, Adoxaceae, Dipsacaceae og Cucurbitaceae i Danmark. TBU nr. 17. Bot. Tidsskr. 47: 483-501
 • Hansen, A. 1961. Nye floristiske fund og iagttagelser i 1961. Bot. Tidsskr. 57: 356-360
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Hedal, S. 1987. Naturhistoriske minder fra en svunden tid. URT 11: 20-25
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Lyshede, O., Petersen, B.V, & Tranberg, H. 2003. Årets fund 2002 fra Øerne øst for Storebælt, Jylland og Fyn. URT 27: 3-15
 • Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2002. Årets fund 2001. URT 26: 2-15
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 1999. Floristiske fund fra Fyn 1998. Fynsk Natur 1999:
 • Prehn, B. & Christiansen, H.G. 1994. Gamle kulturplanter ved de vestsjællandske landbykirkegårde. URT 18: 74-80
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations