Amaranthus blitoides in Poland

Species name:Amaranthus blitoides
Family:Amaranthaceae
Group:Angiosperms
Common names:Szarłat komosowaty
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Not known
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Not known
Impact:Not known
Comments:
Last updated28-01-2011 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Ćwikliński E. 1971 Flora synantropijna Zielonej Góry i Koszalina na tle warunków przyrodniczych i rozwoju miast., Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, 27, 81-113
  • Frey A. 1974 Rodzaj Amaranthus L. w Polsce, Fragm. Flor. Geobot., 20, 2, 143-201
  • Kornaś J., Leśniowska I., Skrzywanek A. 1959. Obserwacje nad florą linii kolejowych i dworców towarowych w Krakowie., Fragm. Flor. Geobot., 5, 2, 199-216
  • Michalak S. 1968 Interesujące gatunki synantropijne z terenu miasta Opola., Fragm. Flor. Geobot., 14, 2, 177-187
  • Oklejewicz K. 1993 Flora Dołów Jasielsko-Sanockich, Zesz. nauk. UJ, Pr. Bot., 26, 1-160
  • Schalow E. 1931 Ergebnisse der schlesischen Phanerogamenforschung im Jahre 1930., Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult., 103, 116-132
  • Sowa R. 1960 Występowanie Amaranthus blitoides S. Watson na terenie miasta Łodzi, Fragm. Flor. Geobot., 6, 3, 235-238
  • Zając M. 1992 Stosunki geobotaniczne południowej części Kotliny Oświęcimskiej i zachodniej części Pogórza Śląskiego. Cz. IV. Antropogeniczne przemiany flory, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot., 24, 57-70
  • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995 Eośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań, 4, 229
New search Term explanations