Carex bohemica in Denmark

Species name:Carex bohemica
Family:Cyperaceae
Group:Angiosperms
Common names:Fladaks-star
Synonymes:
Habitats:Wetlands, Urban areas
Time of introduction:
Year of first report:1803
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:C- & E-part
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Andersen, S. 1935. Om nogle saakaldte meteoriske Planters Genfund i Danmark. Bot. Tidsskr. 43: 240-250
  • Christiansen, S.G., Løjtnant, B. & Nielsen, H. 1990. De danske karplanter 1940-1990. URT 14.2: 77-97
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
  • Schou, J.C. 1993. De Danske Halvgræsser - En vejledning til De Danske Halvgræs-arter. BFN's ForlagThisted
  • Tutin, T.G. et al., red 1964-1980. Flora Europaea 1-5. Cambridge University Press, Cambridge
  • Wiinstedt, K. 1947. Cyperaceernes Udbredelse i Danmark. II. Caricoidea. TBU nr. 13. Bot. Tidsskr. 47: 143-244
New search Term explanations