Heracleum mantegazzianum in Sweden

Species name:Heracleum mantegazzianum
Family:Apiaceae
Group:Angiosperms
Common names:Jätteloka
Synonymes:Heracleum stevenii
Habitats:Riparian zones, Urban areas, Agricultural areas, Disturbed areas
Time of introduction:1870
Year of first report:1870
Type of introduction:Intentional
Distribution details:West Caucasus
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Invasive
Impact:Toxic, Competition
Comments:Found throughout Sweden
Last updated13-02-2014 (day-month-year)
Resources: Fact sheet Google image search
References:
  • Berg, L.M. & Nilsson, T. (1997). Introduktion av främmande arter i svensk landmiljö – Omfatning och konsekvenser. Naturvårdsverket Förlag, rapport 4658.
  • Carlsson, N. & Persson, H. (2007). Invasiva kärlväxtarter i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län. http://www.m.lst.se/NR/rdonlyres/FEBB2540-10BC-45CF-8A06-C65BFD0E3CA0/0/Invasivak%C3%A4rlv%C3%A4xtarteriSk%C3%A5ne.pdf
  • Jonsell, L. 2010. Upplands Flora. SBF-förlaget. Uppsala
  • Karlsson, T. (1998). Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560.
  • Mora Aronsson, Swedish Threatened Species Unit, Swedish University of Agricutural Sciences, SE - pers. comm.
  • Naturhistoriska riksmuseet. (2005). Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/
  • Stenberg, L. 2010. Norrbottens flora. Volume II. Föreningen Norrbottens flora
  • Tyler, T., Olssom, K-A, Johnsson, H., Sonesson, M. 2007. Floran i Skåne. LundsBotaniska Förening.
New search Term explanations