Heracleum mantegazzianum in Denmark

Species name:Heracleum mantegazzianum
Family:Apiaceae
Group:Angiosperms
Common names:Kæmpe-bjørneklo
Synonymes:Heracleum pubescens
Habitats:Watercourses, Coastland, Wetlands, Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1815
Type of introduction:Intentional
Distribution details:W-Caucasus
Donor area:
Status:Established
Frequency:Very common
Invasiveness:Invasive
Impact:Not known
Comments:The main mechanism of introduction was planting for ornamental purposes across temperate Europe; In the 1950s, giant hogweed was still uncommon in Denmark, and many gardeners sowed the impressive plant in their gardens. Many also dried the big plants for decoration purposes which led to dispersal to new habitats.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Fact sheet Google image search
References:
 • Andersen, U.V. 1997. Smukke - men farlige?. URT 21: 93-96
 • Bruun, H.H., Erneberg, M. & Ravn, H.P. 2003. Kæmpe-bjørnekloens indvandrigshistorie i Danmark. URT 27: 43-49
 • Bruun, T. & Tranberg, H. 2002. Ekskursion til Henninge Nor på Langeland, 18. august 2002. URT 26: 115
 • Christiansen, S.G., Løjtnant, B. & Nielsen, H. 1990. De danske karplanter 1940-1990. URT 14.2: 77-97
 • Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 16. Bot. Tidsskr. 47: 374-456
 • Faurholdt, N. & Schou, J.C. 2004. Nordiske skærmplanter. Dansk Botanisk Forening, Varde
 • Faurholdt, N. 2003. Endnu en bjørneklo gæster Danmark. URT 27: 50-53
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Lange, M. 1953. Heracleum Mantegazzianum. - Kæmpe-Bjørneklo. Bot. Tidsskr. 49: 272-275
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Moeslund, B. 1987. Vår-Kobjælde (Pulsatilla vernalis L.) - på vej ud af den danske flora? URT 11: 34-41
 • Mølgaard, P. 2003. Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo - erfaringer og visioner. URT 27: 54-56
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 2000. Floristiske fund fra Fyn 1999. Fynsk Natur 2000:
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
 • Wellendorf, M. 1980. Bjørneklo. URT 4: 89-91
New search Term explanations