Agrostemma githago in Denmark

Species name:Agrostemma githago
Family:Caryophyllaceae
Group:Angiosperms
Common names:Klinte
Synonymes:
Habitats:Agricultural areas, Disturbed areas
Time of introduction:400
Year of first report:400
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:SW-part of Asia
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Jessen, K. & Lind, J. 1922-23. Det danske Markukrudts Historie. Høst & Søn, København
  • Jonsell, B., red. 2001. Flora Nordica. Vol. 2. Chenopodiaceae to Fumariaceae. The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy og Sciences., Stockholm
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
  • Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 25. Bot. Tidsskr. 55: 157-268
  • Tutin, T.G. et al., red 1964-1980. Flora Europaea 1-5. Cambridge University Press, Cambridge
New search Term explanations