Xeranthemum annuum in Denmark

Species name:Xeranthemum annuum
Family:Asteraceae
Group:Angiosperms
Common names:Papirblomst
Synonymes:
Habitats:Agricultural areas
Time of introduction:
Year of first report:1866
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:SE-part
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Sold from different plant nurseries 1968, 70, 77 and 91.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (eskl. Hieracium og Taraxacum). TBU nr. 28. Bot. Tidsskr. 57: 81-289
New search Term explanations