Trigonella foenum-graecum in Denmark

Species name:Trigonella foenum-graecum
Family:Fabaceae
Group:Angiosperms
Common names:Almindelig bukkehorn
Synonymes:
Habitats:Urban areas
Time of introduction:
Year of first report:1969
Type of introduction:Intentional
Distribution details:Mediterranean
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1972. Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1969 og 1970. Bot. Tidsskr. 67: 166-173
  • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Lange, J. 1959-1961. Ordbog over Danmarks plantenavne I-III. D.S.L., Munksgaard, København
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
New search Term explanations