Torilis nodosa in Denmark

Species name:Torilis nodosa
Family:Apiaceae
Group:Angiosperms
Common names:Knudret randfrø
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas, Mixed conifer/broadleaf forest
Time of introduction:
Year of first report:1845
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:Mediterranean, C-, W- & NW-part
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Faurholdt, N. & Schou, J.C. 2004. Nordiske skærmplanter. Dansk Botanisk Forening, Varde
 • Hansen, A. & Pedersen, A. 1960. Noter om dansk flora og vegetation. 17. Flora og Fauna 66: 66-67
 • Hansen, A. 1969. Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1967 og 1968. Bot. Tidsskr. 65: 184-191
 • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
 • Hansen, A. 1990. Floristiske meddelelser. URT 14.4: 118-120
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Madsen, H.E.S. 1990. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium. :
New search Term explanations