Fumaria capreolata in Denmark

Species name:Fumaria capreolata
Family:Papaveraceae
Group:Angiosperms
Common names:Klatrende jordrøg
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Agricultural areas
Time of introduction:
Year of first report:1806
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:W-, S- & C-part
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1969. Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1967 og 1968. Bot. Tidsskr. 65: 184-191
  • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Larsen, K. & Pedersen, A. 1960. Papaveraceernes, Fumariaceernes, Nymphaceernes, Ceratophyllaceernes, Elatinaceernes, Halorrhagidaceernes, Hippuridaceernes og Lythraceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 27. Bot. Tidsskr. 56: 37-86
  • Lyck, G. & Madsen, H.E.S. 1988. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium.
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
New search Term explanations