Datura ferox in Denmark

Species name:Datura ferox
Family:Solanaceae
Group:Angiosperms
Common names:Englebasun
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Agricultural areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1933
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:SE-part, China
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1961. Nye floristiske fund 1959/60. Bot. Tidsskr. 56: 355-357
  • Hansen, A. 1963. Convolvulaceernes, Cuscutaceernes, Hydrophyllaceernes, Polemoniaceernes og Solanaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 30. Bot. Tidsskr. 59: 141-176
  • Hansen, A. 1983. Floristiske meddelelser. URT 7: 46-50
  • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
New search Term explanations