Asperula taurina in Denmark

Species name:Asperula taurina
Family:Rubiaceae
Group:Angiosperms
Common names:
Synonymes:
Habitats:Urban areas
Time of introduction:
Year of first report:1966
Type of introduction:Intentional
Distribution details:C- & S-part
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Introduced for garden use and since spread
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1968. Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1966. Bot. Tidsskr. 63: 378-382
  • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Lyck, G. & Madsen, H.E.S. 1988. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium.
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Pedersen, A. 1956. Rubiaceernes, Polygalaceernes, Linaceernes, Oxalidaceernes og Balsaminaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 21. Bot. Tidsskr. 53: 139-196
New search Term explanations