Spartina anglica in Denmark

Species name:Spartina anglica
Family:Poaceae
Group:Angiosperms
Common names:Engelsk vadegræs
Synonymes:
Habitats:Coastland, Wetlands
Time of introduction:
Year of first report:1931
Type of introduction:Intentional
Distribution details:UK, France
Donor area:
Status:Established
Frequency:Very common
Invasiveness:Invasive
Impact:Competition, Abiotic changes
Comments:Likely that it could be native to DK ifl. Buchwald et al. 2013:Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark? Flora & Fauna 118(3-4): 73-96, 2013.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Fact sheet Google image search
References:
 • Adsersen, H. 1974. Spartina (Vadegræs) i Horsens Fjord. Flora og Fauna 80: 37-42
 • Andersen, P.H. 1975. Vadegræs, Spartina anglica Hubbard, ny for Sjælland. Flora og Fauna 81: 38-39
 • Hansen, A. 1992. Floristiske meddelelser. URT 16: 96-99
 • Hansen, A. 1993. Floristiske meddelelser. URT 17: 125-127
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Pedersen, A. 1970. Et nyt vadegræs, Spartina anglica Hubbard, påvist i Danmark. Flora og Fauna 76: 66-68
 • Pedersen, A. 1974. Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. TBU nr. 39a. Bot. Tidsskr. 68: 177-344
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations