Linum austriacum in Denmark

Species name:Linum austriacum
Family:Linaceae
Group:Angiosperms
Common names:Østrigsk hør
Synonymes:
Habitats:Grass and heathlands
Time of introduction:
Year of first report:1906
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:S- & C-part
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Grown in the Botanical Garden 1795.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Hansen, A. 1979. Nye floristiske fund og iagttagelser. URT 3: 84-87
 • Hansen, A. 1980. Floristiske meddelelser. URT 4: 113-117
 • Hansen, A. 1982. Floristiske meddelelser. URT 6: 44-48
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • NN 1922. Fredning af visse paa Møens Klint voksende Plantearter. Bot. Tidsskr. 37: 336
 • Pedersen, A. 1956. Rubiaceernes, Polygalaceernes, Linaceernes, Oxalidaceernes og Balsaminaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 21. Bot. Tidsskr. 53: 139-196
 • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
 • Tutin, T.G. et al., red 1964-1980. Flora Europaea 1-5. Cambridge University Press, Cambridge
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations