Anemone sylvestris in Denmark

Species name:Anemone sylvestris
Family:Ranunculaceae
Group:Angiosperms
Common names:Sommer-anemone
Synonymes:
Habitats:Agricultural areas
Time of introduction:
Year of first report:1968
Type of introduction:Intentional
Distribution details:N-, C- & E-part of Europe, Caucasus, Siberia, N-China
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1979. Nye floristiske fund og iagttagelser. URT 3: 122-124
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Jonsell, B., red. 2001. Flora Nordica. Vol. 2. Chenopodiaceae to Fumariaceae. The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy og Sciences., Stockholm
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
  • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations