Festuca stricta subsp. trachyphylla in Sweden

Species name:Festuca stricta subsp. trachyphylla
Family:Poaceae
Group:Angiosperms
Common names:Hårdsvingel
Synonymes:Festuca brevipila
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:1912
Year of first report:1912
Type of introduction:Intentional & unintentional
Distribution details:Central Europe
Donor area:
Status:Established
Frequency:Common
Invasiveness:Not known
Impact:Not known
Comments:Found in Skåne, Uppland
Last updated09-01-2014 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Berg, L.M. & Nilsson, T. (1997). Introduktion av främmande arter i svensk landmiljö – Omfatning och konsekvenser. Naturvårdsverket Förlag, rapport 4658.
  • Jonsell, L. 2010. Upplands Flora. SBF-förlaget. Uppsala
  • Karlsson, T. (1998). Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560.
  • Mora Aronsson, Swedish Threatened Species Unit, Swedish University of Agricutural Sciences, SE - pers. comm.
  • Mossberg, B. & Stenberg, L. (2003). Den nya nordiska floran.
  • Naturhistoriska riksmuseet. (2005). Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/
  • Tyler, T., Olssom, K-A, Johnsson, H., Sonesson, M. 2007. Floran i Skåne. LundsBotaniska Förening.
New search Term explanations