Prenanthes purpurea in Denmark

Species name:Prenanthes purpurea
Family:Asteraceae
Group:Angiosperms
Common names:Haresalat
Synonymes:
Habitats:Temperate broadleaf forest
Time of introduction:
Year of first report:1912
Type of introduction:Intentional
Distribution details:C-part
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Grown on Gisselfeld 1817 and Hesede plant nursery 1880. Sold from NW Larsen plant nursery 1918.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, A. 1987. Pers.comm. og stencileret floraliste: Flora Advena Danica (pars). Kbh. 1963 med rettelser og tilføjelser 1964. Fund og iagttagelser unden denne signatur dækker hele Danmark.
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Ostenfeld, C.H. 1917. Smaa Bidrag til den danske Flora VII. Bot. Tidsskr. 36: 43-50
  • Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (eskl. Hieracium og Taraxacum). TBU nr. 28. Bot. Tidsskr. 57: 81-289
  • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations