Dreissena polymorpha in Sweden

Species name:Dreissena polymorpha
Family:Dreissenidae
Group:Molluscs
Common names:Vandringsmussla, Zebramussla
Synonymes:Mytilus polymorphus
Habitats:Lakes, Watercourses
Time of introduction:1924
Year of first report:1924
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:Caspian Sea
Donor area:
Status:Established
Frequency:Local
Invasiveness:Invasive
Impact:Resource allocation, Competition, Abiotic changes
Comments:
Last updated20-01-2010 (day-month-year)
Resources: Fact sheet Google image search
References:
  • Arvidsson, I. (1926). Vandraremusslan (Dreissena polymorpha Pallas) inkommen i Sverige. Fauna och Floa 21: 209-217
  • Grandin, U., and Larson, D. (2007). Dykinventering av vandrarmussla i Mälaren och Hjälmaren. Rapportering av uppdrag 216 0634 (del 2) från Naturvårdsverket. Institution för miljöanalys, SLU, Uppsala Rapport 2007:27.
  • Grandin, U., Hallstan, S. and Goedkoop, W. (2006). Vandramusslans spridningspotential i Sverige - litteraturgenomgång och vattenkemiska modell. Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala Rapport 2006:9.
  • Grandin,U., and Larson, D. (2007). Riskanalys och metodik för övervakning av vandrarmusslan (Dreissena polymorpha). Rapportering av uppdrag 216 0634 från Naturvårdsverket. Institutionen för miljöanalys,SLU, Uppsala Rapport 2007:26
  • Hallsten, S., Grandin, U., and Goedkoop, W. (2010). Current and modeled potential distribution of the zebra mussel (Dreissena polymorpha) in Sweden. Biological Invasions 12:285-296
  • Lundberg, S. & Bergengren, J. (2008). Miljöövervakning för stormusslor. Utveckling av nationell milöövervakning för storvattenlevande stormussla 2008. PM från Naturhistoriska riksmuseet. http://www.nrm.se/download/18.61d98c3a11a91af311a80001800/2008-1+Str
  • von Proschwitz, T. (2006).Faunistiskt nytt 2005. Snäckor, sniglar och musslor samt något om östlig snytesnäcka Bithynia transsilvanica (E.A. Bielz) - återfunnen i Sverige och något om kinesisk dammussla Sinanodonta woodiana (Lea) - en för Sverige ny sötva
New search Term explanations