Erysimum marschallianum in Latvia

Species name:Erysimum marschallianum
Family:Brassicaceae
Group:Angiosperms
Common names:
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:1854
Year of first report:1854
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:Central and East Europe
Donor area:
Status:Not established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated27-03-2009 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Fatare I. 1984. Īss pārskats par retām adventīvām Brassicaceae dzimtas sugām Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. LatZTIZPI, Rīga, 11.-19. lpp.
  • Gavrilova Ģ., Šulcs V. 1999. Latvijas vaskulāro augu flora: Taksonu saraksts. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 136 pp.
  • Heugel C.A. 1854. Beitrag zur näheren Kenntniss einiger Erysimum-Arten. Corr.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga, Jg. 7, S. 145-151.
  • Laasimer L., Kuusk V., Tabaka L., Lekavičius A. 1993. Flora of the Baltic countries 1. Tartu, 362 pp.
  • Priedītis, N. 2005. Latvijas daba. Vaskulārās augu sugas. www.latvijasdaba.lv
New search Term explanations