Eruca vesicaria ssp. sativa in Denmark

Species name:Eruca vesicaria ssp. sativa
Family:Papaveraceae
Group:Angiosperms
Common names:Salatsennep
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Agricultural areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1895
Type of introduction:Unintentional
Distribution details:Mediterranean
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Lyck, G. & Madsen, H.E.S. 1988. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium.
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 1998. Floristiske fund fra Fyn 1997. Fynsk Natur 1998:
 • Pedersen, A. 1958. Cruciférernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 23. Bot. Tidsskr. 54: 191-304
 • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations