Saxifraga hypnoides in Denmark

Species name:Saxifraga hypnoides
Family:Saxifragaceae
Group:Angiosperms
Common names:Mos-stenbræk
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Intentional
Distribution details:Atlantic
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Grown on Gisselfeld 1817. Sold from Hørsholm plant nursery 1886.
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hoff, M. 1943. Crassulaceernes og Saxifragaceernes Udbredelse i Danmark. TBU nr. 11. Bot. Tidsskr. 47: 95-121
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Lange, J. 1959-1961. Ordbog over Danmarks plantenavne I-III. D.S.L., Munksgaard, København
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
New search Term explanations