Coriandrum sativum in Denmark

Species name:Coriandrum sativum
Family:Apiaceae
Group:Angiosperms
Common names:Koriander
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1840
Type of introduction:Intentional
Distribution details:E-Mediterranean
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 16. Bot. Tidsskr. 47: 374-456
 • Faurholdt, N. & Schou, J.C. 2004. Nordiske skærmplanter. Dansk Botanisk Forening, Varde
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jensen, C.O.E. & Hansen, A. 1960. Floristiske meddelelser. "Korkfloraen" ved Pedersborg, Sorø 1951-1963. Bot. Tidsskr. 60: 129-132
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Lyshede, O. 2004. Årets fund 2003. Øerne øst for Storebælt. URT 28: 2-5
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 2000. Floristiske fund fra Fyn 1999. Fynsk Natur 2000:
 • Skovgaard, F. 1986. Indslæbte planter i København. URT 10: 105-111
New search Term explanations