Levisticum officinale in Denmark

Species name:Levisticum officinale
Family:Apiaceae
Group:Angiosperms
Common names:Løvstikke
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Intentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 16. Bot. Tidsskr. 47: 374-456
 • Faurholdt, N. & Schou, J.C. 2004. Nordiske skærmplanter. Dansk Botanisk Forening, Varde
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Hedal, S. 1987. Naturhistoriske minder fra en svunden tid. URT 11: 20-25
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Jørgensen, A.E. 1984. Charlottenlund Skov - om floraen i en bynær lystskov. URT 8: 113-120
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Madsen, H.E.S. 1990. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium. :
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Prehn, B. & Christiansen, H.G. 1994. Gamle kulturplanter ved de vestsjællandske landbykirkegårde. URT 18: 74-80
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations