Verbascum phoeniceum in Denmark

Species name:Verbascum phoeniceum
Family:Scrophulariaceae
Group:Angiosperms
Common names:Violet kongelys
Synonymes:
Habitats:Urban areas
Time of introduction:
Year of first report:
Type of introduction:Intentional
Distribution details:S- & E-part of Europe, W-part of Asia
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
  • Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 29. Bot. Tidsskr. 59: 1-140
New search Term explanations