Trigonella caerulea in Denmark

Species name:Trigonella caerulea
Family:Fabaceae
Group:Angiosperms
Common names:
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:
Year of first report:1895
Type of introduction:Intentional
Distribution details: , perhaps SE-Europe
Donor area:
Status:Not known
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Jensen, C.O.E. & Hansen, A. 1960. Floristiske meddelelser. "Korkfloraen" ved Pedersborg, Sorø 1951-1963. Bot. Tidsskr. 60: 129-132
  • Jessen, K. 1931. The distribution within Denmark of the higher plants. II. The distribution of the Papilionaceae within Denmark D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. Naturvidensk. og Mathm. Afd., 9. Række. III.2,
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Ostenfeld, C.H. 1895. Nogle ny-indslæbte Planter. Bot. Tidsskr. 19: 295-304
New search Term explanations