Trifolium incarnatum in Denmark

Species name:Trifolium incarnatum
Family:Fabaceae
Group:Angiosperms
Common names:Blod-kløver
Synonymes:
Habitats:Disturbed areas
Time of introduction:
Year of first report:1846
Type of introduction:Intentional & unintentional
Distribution details:W- & S-part, Mediterranean
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
  • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
  • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
  • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
  • Jessen, K. & Lind, J. 1922-23. Det danske Markukrudts Historie. Høst & Søn, København
  • Jessen, K. 1931. The distribution within Denmark of the higher plants. II. The distribution of the Papilionaceae within Denmark D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. Naturvidensk. og Mathm. Afd., 9. Række. III.2,
  • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
  • Lyck, G. & Madsen, H.E.S. 1988. Personlig gennemgang af Botanisk Museums Danske Herbarium.
  • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
  • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
  • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations