Stratiotes aloides in Norway

Species name:Stratiotes aloides
Family:Hydrocharitaceae
Group:Angiosperms
Common names:vassaloe
Synonymes:
Habitats:Not known
Time of introduction:1990's
Year of first report:1990
Type of introduction:Intentional
Distribution details:
Donor area:
Status:Established
Frequency:Not known
Invasiveness:Invasive
Impact:Not known
Comments:Restricted invasion potential and medium ecological effect
Last updated12-06-2012 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
 • Forseth, T., Finstad, B. og Hindar, K. 2006. Oppdrett av regnbueørret i nasjonale laksefjorder NINA-notat til Miljøverndepartementet 14. november 2006: 4
 • Kobro, Sverre 2011. Checklist of Nordic Thysanoptera Norwegian Journal of Entomology 58: 20-26
 • Moen, F.E., Svensen, E. 2008. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 5. utgave Kom forlag 768 s
 • Mossberg, B. 1992. Den nordiska floran. Wahlström & Widstrand.
 • Muladal, R. 2007. Overvåking av anadrome laksefisk i Finnmark 2007 - Gytefiskregistreringer i Lakselva, Storelva, Langfjordelva, Eibyelva og Komagelva. Naturtjenester i nord. Rapport 2 - 2007: 27
 • Øyen, B.H. 2001. Utvikling for plantninger med kjempeedelgran (Abies grandis Lindbl.) i Vest-Norge Aktuelt fra Skogforskningen 3: 27-29
 • Ree, V., Sandvik, J. & Syvertsen, P.O. 2010. Statusoversikt for norske arters utbredelse og bestandstall for hekking, overvintring og trekk. I: Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. 2010. Gyldendals store fugleguide Europas og middelhavsområdet
 • Salvesen, P. H. 2012. Rogn og asal (slekten Sorbus) i Arboretet på Milde. Del 2. Norske skatter. Årringen 2011. 15, in prep.
 • Skre, O. 2000. Registrering av framande treslag i verneområde for barskog i Hordaland med vurdering av spreiingsfare Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning (NISK) 24/00: 28 + vedlegg
New search Term explanations