Campanula rapunculus in Denmark

Species name:Campanula rapunculus
Family:Campanulaceae
Group:Angiosperms
Common names:Rapunsel-klokke
Synonymes:
Habitats:Urban areas, Disturbed areas
Time of introduction:1688
Year of first report:1688
Type of introduction:Intentional
Distribution details:Atlantic, Mediterranean
Donor area:
Status:Established
Frequency:Rare
Invasiveness:Not invasive
Impact:Not known
Comments:Introduced and cultivated for consumption
Last updated10-01-2016 (day-month-year)
Resources: Google image search
References:
 • Hansen, A. 1948. Campanulaceernes og Lobeliaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 14. Bot. Tidsskr. 47: 245-276
 • Hansen, A. 1985. Floristiske meddelelser. URT 9: 112-117
 • Hansen, K., red. 1988. Dansk feltflora. Gyldendal, København
 • Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. & Plöger, E. 1992. Atlas Flora Danica. Taxonliste. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, København
 • Jensen, H.A., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003. Anbefalede plantenavne. Plantedirektoratet & Gads Forlag, København
 • Jessen, K. & Lind, J. 1922-23. Det danske Markukrudts Historie. Høst & Søn, København
 • Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560
 • Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introducerede planter. Forvildede og adventive arter. Institut for Økologisk Botanik, Københavns Universitet & Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm
 • Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. G.E.C. Gads Forlag, København
 • Tutin, T.G. et al., red 1964-1980. Flora Europaea 1-5. Cambridge University Press, Cambridge
 • Weidema, I.R. (red) 2000. Introduced species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, Copenhagen
New search Term explanations